8.10.10

Per acabar de fer el pes, portàtils

Estudiar pot arribar a ser molt pesat. Sobretot mentre els estudiants hagin de seguir traginant motxilles carregades de llibres i ... ordinadors. No havíem quedat que els portàtils aprimarien la muntanya de llibres? Es veu que no, que els llibres digitals no acaben de funcionar, ja sigui per manca de llicència, ja sigui per problemes de connectivitat a les aules.
No es tracta de qüestionar les noves tecnologies. Ans al contrari, la informatització dels centres d’ensenyament és indispensable i resulta peremptori que les instal•lacions siguin eficients. Tampoc s’hi val a adduir incompatibilitats entre consulta bibliogràfica i virtual doncs saber moure’s per la xarxa dóna un ingent potencial d’informació; i amb això també estan d’acord els professionals de l’ensenyament. Per aquest motiu hi són ells, per ensenyar. Ni té ja cap sentit, a hores d’ara, creure que els alumnes comptaran o escriuran millor si ho fan a mà.
El debat és un altre. És si els centres estan suficientment preparats pel que fa a infraestructures per adaptar tots aquests portàtils, si el professorat ha pogut disposar del temps i la formació prèvia per a aquesta adaptació i si és necessari que cada alumne/a disposi d’un portàtil particular. No havíem quedat que calia reciclar els llibres de text fins a l’exhauriment? Mentre països europeus amb sistemes educatius més avançats que el nostre fan marxa enrere en la informatització massiva, aquí anem de pinxos. O, un cop més, de nous rics.

Publicat a El 9 nou Divendres 8 octubre