30.11.10

Michelin menja a partSi fan memòria veuran que la història es repeteix. Cada any assistim a la mateixa pel•lícula. Tothom espera amb deler el dia D de la Michelin. Travesses, pronòstics, especulacions, trucades amunt i avall, filtracions –excepte aquest any- i molts nervis. Un cop fet públic el veredicte, alegria desfermada, felicitacions, abraçades i celebracions estil loteria de Nadal dels qui han guanyat estrella; a l’altra costat, desencís, frustració, abatiment i indignació dels que han perdut estrella o no han aconseguit el merescut reconeixement. Tot plegat ocorre, paradoxalment, mentre prescriptors d’opinió gastronòmica de tot pèl vaticinen l’eclipsi de l’univers Michelin i saluden agraïts l’aparició del rànquing vertical del britànic Magazine perquè situa en llocs prominents a restaurants espanyols (encara que deixi ben enrere molts altres) i castiga els francesos.
Perquè segueixen sent, doncs, tan importants les estrelles? En realitat, Michelin no és més que una guia de viatge d’una casa de neumàtics que atorga reconeixements qualitatius en forma d’estrella. Fins no fa gaires anys, la concessió d’estrella garantia un augment d’ocupació –i de facturació- durant una bona temporada. Molts beneficiaris d’aquestes darrers anys asseguren que la cosa ha canviat, sembla que l’increment és irregular, fluctuant i dura menys. Els canvis en els hàbits de consum també afecten la demanda guiada. Ara bé, el que ha aconseguit la Michelin és, en plena crisi econòmica i quan més qüestionat és els seu model, participar plenament del show culinari i aconseguir, amb detractors inclosos, una incidència mediàtica inusitada. La notícia de les estrelles obre informatius televisius, ocupa planes de diaris, inunda la xarxa i “obliga” governants a prendre partit (el Lehendakari basc felicitant-se de la gala donostiarra i de les estrelles d’Euskadi). Això és nou i és determinant en la capacitat d’influència de la guia roja.
A partir d’aquí, només queda felicitar un cop més a tots els que han aconseguit la primera o la segona, que en gaudeixin i en treguin tot el profit possibles. La resta, tòpics repetits fins a l’avorriment. Per citar només els més obvis, compartim la frustració d’ Andoni L. Aduriz (just l’any de la gala a Donosti) i Quique Dacosta per no haver assolit la tercera i la indignació per càstigs –a què?- tan significatius com el de l’Hispània, a Arenys, i Casa Marcelo, a Santiago. A més de la nombrosa llista de cases on clama al cel el premi a la seva feina. Però no ens confonem, tot és en debades. Els de la Michelin tenen les seva escala de valors, un mesurador per a cada guia territorial i uns criteris que només ells coneixen, entenen i controlen. Si ens agrada bé i si no fulles. La Michelin menja a part.

Pep Palau

Michelin come aparte

Si hacen memoria verán que la historia se repite. Cada año asistimos a la misma película. Todo el mundo espera con ansia el día D de la Michelin. Quinielas, pronósticos, especulaciones, llamadas arriba y abajo, filtraciones –excepto este año- y muchos nervios. Una vez hecho público el veredicto, alegría desatada, felicitaciones, abrazos y celebraciones estilo lotería de Navidad de los que han ganado la estrella; al otro lado, desencanto, frustración, abatimiento e indignación de los que han perdido estrella o no han conseguido el merecido reconocimiento. Todo ello ocurre, paradójicamente, mientras prescriptores de opinión gastronómica de todo tipo vaticinan el eclipse del universo Michelin y agradecen la aparición del ranking vertical del británico Magazine porque sitúa en lugares prominentes a restaurantes españoles (aunque deje muy atrás muchos otros) y castiga a los franceses.
¿Por qué siguen siendo, pues, tan importantes las estrellas? En realidad, Michelin no es más que una guía de viaje de una casa de neumáticos que otorga reconocimientos cualitativos en forma de estrella. Hasta no hace muchos años, la concesión de estrella garantizaba un aumento de ocupación –y de facturación- durante una buena temporada. Muchos beneficiarios de estos últimos años aseguran que la cosa ha cambiado, parece que el incremento es irregular, fluctuante y de menor duración. Los cambios en los hábitos de consumo también afectan la demanda guiada. Ahora bien, lo que ha conseguido la Michelin es, en plena crisis económica y cuanto más cuestionado es su modelo, participar plenamente del show culinario y conseguir con detractores incluidos, una incidencia mediática inusitada. La noticia de las estrellas abre informativos televisivos, ocupa páginas de periódicos, inunda la red y “obliga” a gobernantes a tomar partido (el Lehendakari vasco felicitándose de la gala donostiarra y de las estrellas de Euskadi). Esto es nuevo y determinante en la capacidad de influencia de la guía roja.
A partir de aquí, sólo queda felicitar una vez más a todos los que han conseguido la primera o la segunda, que la disfruten y saquen el mayor provecho posible. El resto, tópicos repetidos hasta el aburrimiento. Por citar sólo los más obvios, compartir la frustación de Andoni L. Aduriz (justo el año de la gala en Donosti) y Quique Dacosta por no haber conseguido la tercera y la indignación por el castigo – ¿a qué?- tan significativos como el del Hispania, en Arenys, y Casa Marcelo, en Santiago. Además de la numerosa lista de casas donde clama en cielo el premio a su trabajo. Pero no nos confundamos, todo es en balde. Los de la Michelin tienen su escala de valores, un medidor para cada guía territorial y unos criterios que sólo ellos conocen, entienden y controlan. Si nos gusta bien y si no también. La Michelin come aparte.

No hay comentarios: